அடுத்து ஆட்சிக்கு வருவது யாராக இருந்தாலும் நமக்கு என்ன செய்வாங்க.. தேர்தல் அறிக்கையில சொன்னதையெல்லாம் நிறைவேற்றுவாங்களா.. இலவசமா கொடுக்கறே...