கண்ணில் பட்டதும் மனதைச் சுட்டதும்.. தொடர்புடைய இடுகை மனிதன் படைத்த விதி