அன்று இதே நாளில் பிறந்தவர்களுள்,  கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளை  அவர்களும்  நாவலர் சோமசுந்தர பாரதியார் அவர்களும் குறிப்பிடத்தக்கவர்களாவர...