திருக்குறள் மொழிபெயர்ப்புகளில் மனிதனும் , கணினியும் முனைவர் இரா . குணசீலன் ; தமிழ் உதவிப் பேராசிரியர் கே . எஸ் . ஆர் மகள...