செவ்வாய், 27 ஜனவரி, 2009

சங்க இலக்கியக் குறிப்புகள்.

சங்க இலக்கியம் எனப்படுபவை எட்டுத் தொகை,பத்துப்பாட்டு என அழைக்கப்படும் தொகுதி நூல்களாகும்.473 புலவர்கள் பாடிய 2381 பாடல்களைக் கொண்டு தொகைப் பாடல்களாக இவை விளங்குகின்றன.அகம்,புறம் என்பன பாடுபொருள்களாகும்.அகத்தில் களவு,கற்பு ஆகியனவும்,புறத்தில் வீரம்,கொடை ஆகியனவும் பாடப்பெற்றுள்ளன.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக