செவ்வாய், 27 ஜனவரி, 2009

பத்துப்பாட்டும் பாடியோரும்

பழம்பாடல்.


முருகு,நல்வாடையும் கீரன் முடத்தாமக்கண்ணி பொருந
மருவுபாண்,பாலை உருத்திரங்கண்ணன் மகிழ் சிறுபாண்
புரியுநத்தத்தன் மருதம் நன்காஞ்சி நப்பூதன் முல்லை
வருமெங் கபிலன் குறிஞ்சி மலைபடுகடாம் கௌசிகனே.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக