உ ண்மை உலகை ஒரு முறை சுற்றிவருவதற்குள் பொய் உலகை மூன்று முறை சுற்றிவந்துவிடும் என்றொரு பொன்மொழி உண்டு . பிள்ளையார் பால் குடி...