வரலாற்றுப்   புதினத்தின்   தந்தை   என அழைக்கப்பட்ட  கல்கி  அவர்களின் பிறந்தநாள் இன்று. தம் படைப்புகளால் சமகால சமூகநிலையைப்  பிரதிபலித்ததோடு...