வாா்த்தைகள் உன்னுடன் பேச என் வாா்த்தைகள்  நான் நீ என சண்டைபோட்டுக்கொள்கின்றன ஆனால் உன்னைப் பார்க்கும்போது என் மௌனம் மட...