கண் துடைப்புக்காக நடத்தப்படும் நேர்முகத்தேர்வுகளின் போது.. தன் கடமையைச் செய்ய இலஞ்சம் கேட்கும் அரசு அலுவலர்களைக் காணும்போதும்.. அரசுப...