சனி, 28 மே, 2011

Don't Believe Girls (குறுந்தொகை)

smail

சீறும் பாம்பை நம்பினாலும் சிரிக்கும் பெண்னை நம்பக் கூடாது என்று பன்னெடுங்காலமாகவே கூறிவருகிறோம். அதற்கு காரணங்களும் பலவாகவே கூறப்பட்டு வருகின்றன..

பாம்பை விட கொடிய விசத்தன்மை கொண்டவளா பெண்?
உயிரைக் கொல்லும் தன்மையுடையவளா பெண்?

இந்த பழமொழிக்கும் இந்தப் பாடலுக்கும் என்ன தொடர்பு...

As a little white snake
with lovely stripes on its young body
troubles the jungle elephant

this slip of a girl
her teeth like sprouts of new rice
her wrists stacked with bangles

troubles me

பாடலின் பொருளை அறிய பாடலின் மீது கொடுக்கப்பட்ட இணைப்பைச் சொடுக்கவும்.

2 கருத்துகள்: