குழந்தைப் பருவத்திலிருந்து இன்றுவரை நாம் கடந்துவந்த பாதையை, சற்று திரும்பிப் பார்த்தால்… பெற்றோர், உறவினர்கள், ஆசிரியர்கள், நூல்...