சனி, 11 ஜூலை, 2020

மூடுள் மின் வகுப்பறை - 4 - வினா வங்கி, வினாடி வினா உருவாக்கம் I moodle A...


1. மூடுள் வகுப்பறை உருவாக்கம்
2. மூடுள் மின் வகுப்பறை - 2 I மாணவர் சேர்க்கை I பாடநெறி உருவாக்கம் I திட்டக்கட்டுரை வழங்குதல்

3. மூடுள் மின் வகுப்பறை - 3 - வலைப்பதிவில் பகிர்தல்

மூடுள் மின் வகுப்பறை மேலாண்மை குறித்த தொடர்பதிவின் வரிசையில் இந்தப் பதிவானது, Aiken format என்ற முறையில் மூடுள் வகுப்பறையில் எவ்வாறு வினா வங்கியைத் தமிழில் உள்ளீடு செய்வது என்பதை செயல்முறைவழியாக விளக்குவதாக அமைகிறது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக