புதன், 15 ஜூலை, 2020

ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தும் வினாடி வினா முறை


இணையவழியிலான கற்பித்தலில் மாணவர்களின் புரிதலை அறிந்துகொள்ளப் பல்வேறு முறைகளைப் பின்பற்றி வருகிறோம். அவற்றுள் Quizizz என்ற இணையதளம் வழங்கும் நேரலை வடிவிலான வினாடி வினா முறையை உருவாக்கும் வழிமுறைகளை விளக்குவதாக இப்பதிவு அமைகிறது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக