வியாழன், 3 ஜனவரி, 2013

திருமண அழைப்பிதழ் மாதிரி


தமிழில் வடிவமைக்கப்பட்ட திருமண அழைப்பிதழ் மாதிரிகளை இந்த வலையில் பதிவு செய்து வருகிறேன்..
பூ இடைப்படினும் யாண்டு கழிந்தன்ன..

4 கருத்துகள்: