வெள்ளி, 19 ஜூன், 2020

திறந்த கல்வி வளங்கள் I open educational resources


திறந்த கல்வி வளங்கள் என்றால் என்ன?
திறந்த கல்வி வளங்கள் எத்தனை வடிவங்களில் கிடைக்கின்றன?
திறந்த கல்வி வழங்களுக்கான தகுதிகள் யாவை?
திறந்த கல்வி வளங்களை வழங்கும் இணையதளங்கள் யாவை?
ஆகிய கேள்விகளுக்கான பதிலாக இப்பதிவு அமைகிறது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக