வியாழன், 4 ஜூன், 2020

செம்புலப் பெயல் நீரார் I சங்கச் சாரல் I


சங்க இலக்கியத்தின் பெருமைகளைப் பேசும் சங்கச்சாரல் தொடரின் வரிசையில், செம்புலப் பெயல் நீரார் எழுதிய குறுந்தொகைப் பாடல் குறித்த  எனது சிந்தனைகளை கணினியின் குரலில் பேசவைக்க முயற்சி செய்துள்ளேன்.. தொடரால் பெயர்பெற்ற புலவர்கள் வரிசையில் வேர்களைத்தேடி என்ற வலைப்பதிவில் நான் எழுதிய சங்கப் புலவர்களின் பாடல்கள் குறித்த எனது சிந்தனைகளை சங்கச்சாரலில் தொடர்ந்து வழங்கவுள்ளேன்

2 கருத்துகள்: