வாங்க விளையாடலாம் அன்பு நண்பர் சென்னைப் பித்தன் ஐயா மழலை உலகம் தொடர்பாக எழுதுமாறு என்னை அன்புடன் அழைத்திருந்தார்.. பொதுவாக இதுபோன்ற தொட...