சனி, 5 ஜூன், 2021

கணினியும் தமிழும் - ஆசிரியர் திறன்மேம்பாட்டு நிகழ்வு அழைப்பிதழ் சிவகாசி இராஜரத்தினம் மகளிர் கல்லூரியில் நிகழும் ஆசிரியர் திறன்மேம்பாட்டு நிகழ்வில் பங்குபெற அன்புடன் அழைக்கிறேன்.

2 கருத்துகள்: