வெற்றிக்குத் தேவையான  எரிபொருள் “தன்னம்பிக்கை” சிலருக்கு நோய்  பலருக்கு மருந்து “பசி” அழகின்  முற்றுப்புள்ளி “நிலவு” உயர்ந்தவர்களி...