புதன், 8 ஜூன், 2011

சிறந்த கல்வி.


இன்றைய கல்வி புத்திசாலிகளை உருவாக்குகிறதா?
புரட்சிக்கு வித்திடுவது எது?
இன்றை மாணவர்களுக்கு சிறந்த கல்வி வழங்கப்படுகிறதா?

இந்தக் கேள்விக்கு அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள்.


அறிஞர் பேகன்


யார் புத்திசாலி ?

பேகன் - தான் படித்த நூலறிவை எவன் தன் வாழ்க்கைக்கும் பயன்படுத்துகிறானோ அவனே புத்திசாலி.


-------- ------------ ----------------

இந்த உலகில் மிகவும் புரட்சிகரமானது எது ?

“கல்வி“தான் இந்த உலகில் புரட்சிகரமானது. ஒரு எழுத்தைக் கற்றுத் தருவது ஒரு புரட்சிக்கு வித்திடுவதாகும் என்றார்.

-இங்கர்சால்-
--------- ---------- -----------------

சிறந்த முறையில் கல்வி பயின்றவர் யார்?
வாழ்க்கையின் சுக துக்கங்களை ஒரே மாதிரிப் பார்ப்பவர்கள் யாரோ அவர்கள் தான் சிறந்த முறையில் கல்வி பயின்றவர்கள் என்றார்.

-ரூசோ-

-------- ------------- -----------------

7 கருத்துகள்: