வேர்களைத்தேடி தளத்திற்குத் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன்... இத்தளத்தில் சங்க இலக்கியம், கணினித்தமிழ் சார்ந்து எனது அனுபவங்களைப் பகிர்ந்து வருகிறேன். 13 ஆண்டுகளில் 1500க்கும் மேற்பட்ட பதிவுகளை வழங்கியுள்ளேன். தற்போது இந்தியக் குடிமைப் பணித்தேர்வுக்கான விருப்பப் பாடம் தமிழுக்குரிய விளக்கங்களைத் தொடர்ந்து வழங்கி வருகிறேன். தங்கள் மேலான வருகைக்கு நன்றிகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

புதன், 18 நவம்பர், 2020

திருக்குறள் - அதிகாரம் - 92. வரைவின் மகளிர்

 


அன்பின் விழையார் பொருள்விழையும் ஆய்தொடியார்

இன்சொல் இழுக்குத் தரும். -911

அன்பின்றி பொருளையே  விரும்பும் மகளிரின் சொல் துன்பம்தரும்  

பயன்தூக்கிப் பண்புரைக்கும் பண்பின் மகளிர்

நயன்தூக்கி நள்ளா விடல்.- 912

பணத்திற்காகவே பழகும் இயல்புடைய உறவைத் தவிர்க்க

பொருட்பெண்டிர் பொய்ம்மை முயக்கம் இருட்டறையில்

ஏதில் பிணந்தழீஇ அற்று. - 913

பொதுமகளிரின் பொய்யான தழுவல், பிணத்தை தழுவுதல் போன்றது 

பொருட்பொருளார் புன்னலந் தோயார் அருட்பொருள்

ஆயும் அறிவி னவர். - 914

விலைமகளிரின் இன்பத்தை இழிவெனக் கருதுவார் அறிவுடையார்   

பொதுநலத்தார் புன்னலம் தோயார் மதிநலத்தின்

மாண்ட அறிவி னவர்.- 915

நல்லறிவுடையோர் பொதுமகளிரிடம் செல்ல மாட்டார்கள்

தந்நலம் பாரிப்பார் தோயார் தகைசெருக்கிப்

புன்னலம் பாரிப்பார் தோள். - 916

புகழ்ச்சிக்குரிய சான்றோர், இகழ்ச்சிக்குரிய விலைமகளிரை விரும்பார்

நிறைநெஞ்சம் இல்லவர் தோய்வார் பிறநெஞ்சிற்

பேணிப் புணர்பவர் தோள். - 917

மனக்கட்டுப்பாடு இல்லாதவரே விலைமகளிரைத் தேடிச் செல்வர்

ஆயும் அறிவினர் அல்லார்க்கு அணங்கென்ப

மாய மகளிர் முயக்கு. - 918

வஞ்சனையை அறியும் அறிவற்றவர்களே பொதுமகளிரைத் தழுவுவர் 

வரைவிலா மாணிழையார் மென்தோள் புரையிலாப்

பூரியர்கள் ஆழும் அளறு. - 919

விலைமகளை விரும்பி செல்வதற்கும் நரகத்துக்கும் வேறுபாடில்லை 

இருமனப் பெண்டிரும் கள்ளும் கவறும்

திருநீக்கப் பட்டார் தொடர்பு.- 920

இருமனமுடைய விலைமகளிர், கள், சூது ஆகியன தீயோர் வழி       

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக