வேர்களைத்தேடி தளத்திற்குத் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன்... இத்தளத்தில் சங்க இலக்கியம், கணினித்தமிழ் சார்ந்து எனது அனுபவங்களைப் பகிர்ந்து வருகிறேன். 13 ஆண்டுகளில் 1500க்கும் மேற்பட்ட பதிவுகளை வழங்கியுள்ளேன். தற்போது இந்தியக் குடிமைப் பணித்தேர்வுக்கான விருப்பப் பாடம் தமிழுக்குரிய விளக்கங்களைத் தொடர்ந்து வழங்கி வருகிறேன். தங்கள் மேலான வருகைக்கு நன்றிகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

புதன், 25 நவம்பர், 2020

திருக்குறள் - அதிகாரம் - 98. பெருமை


 ஒளிஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை இளிஒருவற்கு

அஃதிறந்து வாழ்தும் எனல். - 971

புகழுடன் வாழ்வதே சிறப்பு, இகழுடன் வாழ்வது இழிவு

பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா

செய்தொழில் வேற்றுமை யான். - 972

எவ்வுயிர்க்கும் பிறப்பு பொதுவானது, செயலே பெருமை தருகிறது     

மேலிருந்தும் மேலல்லார் மேலல்லர் கீழிருந்தும்

கீழல்லார் கீழல் லவர். - 973

மேலானவர், கீழானவர் என்பது பண்பாலேயே மதிப்பிடப்படுகிறது    

ஒருமை மகளிரே போலப் பெருமையும்

தன்னைத்தான் கொண்டொழிகின் உண்டு. - 974

கற்புடைய மகளிரைப்போல சிறப்பை, ஒழுக்கத்தால் ஒருவனடைவான்

பெருமை யுடையவர் ஆற்றுவார் ஆற்றின்

அருமை உடைய செயல். - 975

அரிய செயல்களை உரியமுறையில் செய்பவரே பெருமையுடையவர்

சிறியார் உணர்ச்சியுள் இல்லை பெரியாரைப்

பேணிக் கொள் வேம் என்னும் நோக்கு. - 976

பெரியோரைப் போற்றி ஏற்கும் பண்பு சிறியோர்க்கு வாய்ப்பதில்லை

இறப்பே புரிந்த தொழிற்றாம் சிறப்புந்தான்.

சீரல் லவர்கண் படின். -977

செல்வமும், பதவியும் பண்பில்லாதவரிடம்  மதிப்பிழந்து போகிறது 

பணியுமாம் என்றும் பெருமை சிறுமை

அணியுமாம் தன்னை வியந்து. -978

பணிவதே பெருமை, தற்பெருமை கொள்வதே சிறுமையின் அடையாளம்

பெருமை பெருமிதம் இன்மை சிறுமை

பெருமிதம் ஊர்ந்து விடல். - 979

தற்பெருமையின்மையே பெருமை, தற்பெருமைகொள்வது சிறுமை    

அற்றம் மறைக்கும் பெருமை சிறுமைதான்

குற்றமே கூறி விடும். - 980

பெரியோர் சிறப்பையும், சிறியோர் குறையையும் காண்பர்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக