வெள்ளி, 7 ஆகஸ்ட், 2020

சொற்பொழிவுகளை நூலாக்க..


சொற்பொழிவுகளை நூலாக்குவதற்கான வழிமுறையை இப்பதிவு விளக்குகிறது. இப்பதிவில் கூகுள் ஆவணத்தில் உள்ள குரல் உள்ளீட்டு முறையைப் பயன்படுத்தி எழுத்துகளாக மாற்றிப் புத்தகங்களை உருவாக்கும் வழிமுறை விளக்கப்படுகிறது

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக