வேர்களைத்தேடி தளத்திற்குத் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன்... இத்தளத்தில் சங்க இலக்கியம், கணினித்தமிழ் சார்ந்து எனது அனுபவங்களைப் பகிர்ந்து வருகிறேன். 13 ஆண்டுகளில் 1500க்கும் மேற்பட்ட பதிவுகளை வழங்கியுள்ளேன். தற்போது இந்தியக் குடிமைப் பணித்தேர்வுக்கான விருப்பப் பாடம் தமிழுக்குரிய விளக்கங்களைத் தொடர்ந்து வழங்கி வருகிறேன். தங்கள் மேலான வருகைக்கு நன்றிகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

சனி, 31 அக்டோபர், 2020

திருக்குறள் - அதிகாரம் - 76. பொருள் செயல்வகை

 பொருளல் லவரைப் பொருளாகச் செய்யும்

பொருளல்லது இல்லை பொருள்.- 751

மதிப்பில்லாதவர்களும் பொருளால் மதிப்படைவா்

இல்லாரை எல்லாரும் எள்ளுவர் செல்வரை

எல்லாரும் செய்வர் சிறப்பு.- 752

பொருளில்லாரை யாரும் மதிப்பதில்லை, செல்வரையே மதிப்பர்   

பொருளென்னும் பொய்யா விளக்கம் இருளறுக்கும்

எண்ணிய தேயத்துச் சென்று. -753

பொருள் எங்கும், எத்தடைகளையும் கடந்து செல்லும்

அறன்ஈனும் இன்பமும் ஈனும் திறனறிந்து

தீதின்று வந்த பொருள். -754

அறம், இன்பம் இரண்டும் தருவது நல்வழியில் சேர்த்த பொருளே

அருளொடும் அன்பொடும் வாராப் பொருளாக்கம்      

புல்லார் புரள விடல். -755

அருளோடும் அன்போடும் வராத செல்வத்தை விரும்பாதே

உறுபொருளும் உல்கு பொருளும்தன் ஒன்னார்த்

தெறுபொருளும் வேந்தன் பொருள்.- 756

இறையாக வந்த பொருள், வரி, பகைவர் பொருளும் அரசனுக்குரியன

அருளென்னும் அன்பீன் குழவி பொருளென்னும்

செல்வச் செவிலியால் உண்டு. - 757

அன்பின் குழந்தையாம் அருள், பொருளெனும் செவிலியிடம் வளரும்

குன்றேறி யானைப் போர் கண்டற்றால் தன்கைத்தொன்று

உண்டாகச் செய்வான் வினை. - 758

பொருளுடன் தொழில் தொடங்குவது, பாதுகாப்பானது, மகிழ்ச்சியானது

செய்க பொருளைச் செறுநர் செருக்கறுக்கும்

எஃகதனிற் கூரிய தில்.- 759

பகைவரின் செருக்கை அழிக்க, பொருளைச் சேர். அதுவே நற்கருவி

ஒண்பொருள் காழ்ப்ப இயற்றியார்க்கு எண்பொருள்

ஏனை இரண்டும் ஒருங்கு. - 760

பொருளை ஈட்டியவரிடம் அறமும், பொருளும் சென்று சேரும்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக