வேர்களைத்தேடி தளத்திற்குத் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன்... இத்தளத்தில் சங்க இலக்கியம், கணினித்தமிழ் சார்ந்து எனது அனுபவங்களைப் பகிர்ந்து வருகிறேன். 13 ஆண்டுகளில் 1500க்கும் மேற்பட்ட பதிவுகளை வழங்கியுள்ளேன். தற்போது இந்தியக் குடிமைப் பணித்தேர்வுக்கான விருப்பப் பாடம் தமிழுக்குரிய விளக்கங்களைத் தொடர்ந்து வழங்கி வருகிறேன். தங்கள் மேலான வருகைக்கு நன்றிகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

செவ்வாய், 27 அக்டோபர், 2020

திருக்குறள் - அதிகாரம் - 72. அவையறிதல்

 


வையறிந்து ஆராய்ந்து சொல்லுக சொல்லின்

தொகையறிந்த தூய்மை யவர்.- 711

பார்வையாளரின் தன்மையறிந்து, ஆராய்ந்து பேசுவோர் நல்ல அறிஞர்

இடைதெரிந்து நன்குணர்ந்து சொல்லுக சொல்லின்

நடைதெரிந்த நன்மை யவர். - 712

சொற்களின் சிறப்பை அறிந்தவர் அதை அவையறிந்து வெளிப்படுத்துவர்

அவையறியார் சொல்லல்மேற் கொள்பவர் சொல்லின்

வகையறியார் வல்லதூஉம் இல். - 713

அவையறியார், சொல்லும் முறையும் அறியார்  ஆவார்

ஒளியார்முன் ஒள்ளிய ராதல் வெளியார்முன்

வான்சுதை வண்ணம் கொளல்.- 714

அவையோருள், அறிவாளி, பேதையர் தன்மையறிந்து  பேசுக

நன்றென்ற வற்றுள்ளும் நன்றே முதுவருள்

முந்து கிளவாச் செறிவு. -715

அறிவுமிக்கவர்கள் முன்னர் பேசாமலிருப்பதே அறிவாகும்

ஆற்றின் நிலைதளர்ந் தற்றே வியன்புலம்

ஏற்றுணர்வார் முன்னர் இழுக்கு. - 716

அறிவாளிகள் முன் ஏற்படும் இழுக்கு, பெருங்குற்றமாகும்

கற்றறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடறச்

சொல்தெரிதல் வல்லார் அகத்து. - 717

நல்லறிஞர் பேச்சில் நல்ல நூல்களின் பெருமை விளங்கும்

உணர்வ துடையார்முன் சொல்லல் வளர்வதன்

பாத்தியுள் நீர்சொரிந் தற்று. - 718

ஆர்வமுடையார் முன் பேசுதல் நற்பயிருக்கு நீர் பாய்ச்சுவது போன்றது

புல்லவையுள் பொச்சாந்தும் சொல்லற்க நல்லவையுள்

நன்கு செலச் சொல்லு வார்.- 719

அறிவார்ந்த அவையில் பேசுவோர், பேதையார் முன் பேசாமை நன்று 

அங்கணத்துள் உக்க அமிழ்தற்றால் தங்கணத்தார்

அல்லார்முன் கோட்டி கொளல். -  720

அறிவற்றார் முன் பேசுதல் அமுதத்தை கீழே சிந்துவது போன்றது

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக